ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមមន្រ្តីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ា បាននិយាយ កាលពីថ្ងៃអង្គារថា


មីយ៉ាន់ម៉ា ៖ ក្រុមមន្រ្តីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ា បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា រដ្ឋាភិបាលយោធា និងប្រេសិតដែលតំណាងឲ្យ រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិល ដែលផ្តួលរំលំដោយយោធារដ្ឋប្រហារបានចាប់ផ្តើមដណ្តើមគ្នា អះអាងពីតួនាទីជាអ្នកតំណាងប្រទេស ក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិ ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង