ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អាជ្ញាធរហុងកុង កាលពីថ្ងៃអង្គារបាន រាយការណ៍ពីករណីបុរសម្នាក់ស្លាប់ ដោយសារជំងឺរ៉ាំរ៉ៃ


ហុងកុង ៖ អាជ្ញាធរហុងកុង កាលពីថ្ងៃអង្គារបានរាយការណ៍ពីករណីបុរសម្នាក់ស្លាប់ ដោយសារជំងឺរ៉ាំរ៉ៃ ២ថ្ងៃបន្ទាប់ពី លោកបានទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ ១៩ ប៉ុន្តែត្រូវបានគេបដិសេធ ដោយបាននិយាយថាវាឆាប់ពេក ហើយក្នុង ការសន្និដ្ឋានថា ការស្លាប់របស់លោក មានជាប់ទាក់ទងនឹងវ៉ាក់សាំងនេះ ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង