ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

តុលាការបារាំង កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានកាត់ ទោសអតីតប្រធានាធិបតីបារាំង លោក Nicolas Sarkozy ឲ្យជាប់ជាប់ពន្ធនាគារ


បារាំង ៖ តុលាការបារាំង កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានកាត់ទោសអតីតប្រធានាធិបតីបារាំង លោក Nicolas Sarkozy ឲ្យជាប់ជាប់ពន្ធ នាគាររយៈពេល ៣ ឆ្នាំ ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួន គំរាមដល់ការស៊ើបអង្កេតរឿងក្តី ហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោក ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង