ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ចិនក្រុមហ៊ុនប្រេងដ៏ធំមួយរបស់ចិន ដែលបានជួញដូរនៅក្នុងពិភពផ្សារភាគហ៊ុន Wall Street


ចិនក្រុមហ៊ុនប្រេងដ៏ធំមួយរបស់ចិន ដែលបានជួញដូរនៅក្នុងពិភពផ្សារភាគហ៊ុន Wall Street អស់រយៈពេលជាច្រើន ទសវត្សរ៍បានរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំង នៅក្នុងជម្លោះភាពតានតឹងចុងក្រោយបំផុត រវាងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន និងប៉េកាំង ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង