ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មេរោគCovid-19 បានសម្លាប់ មនុស្សជាង ២,៥លាននាក់ នៅទូទាំងពិភពលោក


មេរោគCovid-19 បានសម្លាប់មនុស្សជាង ២,៥ លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោក ចាប់តាំងពីមេរោគនេះបានផ្ទុះឡើងនៅ ក្នុង ខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៩ និងមានករណីឆ្លងមេរោគសរុបជាង ១១២លាននាក់ នេះបើយោងតាមតួលេខដែល បានចេញផ្សាយ ដោយ សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ។ ប្រភព SCMP

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង