ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ទីក្រុងម៉ាកាវ បានចាប់ផ្តើមការធ្វើតេស្តជុំទីបីរកមេរោគ COVID-19 លើអ្នកស្រុកជាង 600,000 នាក់នៅថ្ងៃចន្ទនេះ


ដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការកើនឡើងករណីឆ្លងមេរោគ នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលល្បែងកំសាន្តដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកមួយនេះ។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង