ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ជំនួយបានចាប់ផ្តើមទៅដល់តំបន់ ដាច់ស្រយាលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន


 ជាកន្លែងដែលកើតមានការរញ្ជួយដី ដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 1,000 នាក់ ហើយក្រុមមន្ត្រីតាលីបង់បាននិយាយថា ប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះ កំពុងដំណើរការជិតរួចរាល់ហើយ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង