ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានាធិបតីអាម៉េរិក លោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃពុធបានអំពាវនាវ


 ឱ្យមានការពន្យាពន្ធប្រេងសាំងសហព័ន្ធរយៈពេល 3 ខែ ដើម្បីទប់ទល់នឹងតម្លៃកំណត់ត្រាប្រេងដ៏ខ្ពស់ ប៉ុន្តែសមាជិកសភា នៅក្នុងគណបក្សផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកបានជំទាស់ និងបង្ហាញថាសំណើនេះជារឿងមួយដែលទៅមិនរួចទេ៕

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង