ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មន្ត្រីគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានឲ្យដឹងថា


ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារការរញ្ជួយដីនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន តាំងពីថ្ងៃពុធមកបានកើនដល់ 1000 នាក់ និងជាង 600 នាក់បានរងរបួស ហើយចំនួនអ្នកស្លាប់ ត្រូវគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងទៀត ខណៈសារព័ត៌មានបានរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ ពីភូមិដាច់ស្រយាលជាច្រើន។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង