ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ម៉ាឡេស៊ី​ នឹង​បញ្ឈប់​ការ​គ្រប់គ្រងលើការកើនឡើងតម្លៃ​សាច់មាន់ និង​ពងមាន់​ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១ ខែកក្កដា​ខាងមុខនេះ


ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង