ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden កាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយថ្មី


របស់សហរដ្ឋអាមេ៉រិក ចំនួន ១ពាន់លានដុល្លារ ដែលជាជំនួយអាវុធសម្រាប់អ៊ុយក្រែន ក្នុងនោះរួមមានប្រព័ន្ធរ៉ុក្កែតប្រឆាំងនាវា គ្រាប់រ៉ុក្កែត កាំភ្លើងធំ និងគ្រាប់រំសេវជាដើម។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង