ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កូរ៉េខាងជើង បានរាយការណ៍ពីករណីផ្ទុះជំងឺរាតត្បាត ពោះវៀនដ៏ចម្លែក ដែលគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណ


 នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ ដែលបានបន្ថែមសម្ពាធដល់ប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពរបស់ប្រទេសដ៏ឯកោនេះ ដែលកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរលកឆ្លងមេរោគ COVID-19 ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង