ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

- ប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថា


ផលវិបាកនៃការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ី លើអ៊ុយក្រែន សម្រាប់ពិភពលោកនឹងកាន់តែអាក្រក់ទៅ ៗ ដោយវានឹងប៉ះពាល់ដល់មនុស្សប្រមាណ 1.6 ពាន់លាននាក់។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង