ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ឯកសាររបស់តុលាការ បង្ហាញកាលពីថ្ងៃពុធថា


 អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាម៉េរិក លោក Donald Trump និងកូនច្បងរបស់លោក នឹងផ្តល់សក្ខីកម្ម នៅក្នុងរឿងក្តីស៊ើបអង្កេតរដ្ឋប្បវេណីរបស់ទីក្រុងញូវយ៉ក ពីបទចោទក្លែងបន្លំពន្ធ ក្នុងអាជីវកម្មគ្រួសាររបស់ពួកគេតាំងពីថ្ងៃទី 15 ខែកក្កដា។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង