ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អាជ្ញាធរវៀតណាមបានឲ្យដឹងថា


 ប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃអង្គារបានចាប់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាល និងអភិបាលក្រុងហាណូយ បន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទបំពានច្បាប់របស់បក្សកុម្មុយនិស្ត ដែលកំពុងកាន់អំណាច និងបទចោទពីបទធ្វើឱ្យខាតបង់ថវិការដ្ឋ។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង