ព័ត៌មានជាតិ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០៦ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបើកពិធីសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីពី


“លទ្ធផលនៃការសង្កេតការរណ៍របស់ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ និងអន្ដរជាតិ ដែលបានចូលរួមសង្កេតការណ៍នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណ្ដិតទី៥ ឆ្នាំ ២០២២”

ដែលបានប្រារព្ធនៅ សណ្ឋាគារ Hyatt Regency Phnom

Phen។

ក្នុងនោះរួមមានក្រុមសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិធំៗ ចំនួននបីចូលរួម

. ក្រុម CDI (អង្គការប្រជាធិបតេយ្យនិយមកណ្ដាលអន្តរជាតិ)

. ក្រុម CAPDI

. ក្រុម ICAPP (សហគមន៍ខ្មែរក្រៅប្រទេស)

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង