ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

Facebook នឹងស្តារទំព័រព័ត៌មាន អូស្រ្តាលីឡើងវិញក្រោយពេលបិទគណនី បណ្តាញសារព័ត៌មានរដ្ឋដ៏សំខាន់ៗ


Facebook នឹងស្តារទំព័រព័ត៌មានអូស្រ្តាលីឡើងវិញក្រោយពេលបិទគណនី បណ្តាញសារព័ត៌មានរដ្ឋដ៏សំខាន់ៗ របស់ អូស្ត្រាលី អស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី បានស្នើឡើងនូវច្បាប់មួយ តម្រូវឱ្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សមួយនេះ ត្រូវបង់លុយឱ្យក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ពួកគេ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង