ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប៉ូលិស និងអាជ្ញាធរយោធាបាននិយាយថា ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងសង្កាត់ដ៏មមាញឹកមួយ


-  នៅមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មរបស់មីយ៉ាន់ម៉ា បានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ និងរបួស ៩នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារ។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង