ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុប លោក Charles Michel បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា


- មេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុប បានយល់ព្រមហ៊ុមព័ទ្ធការនាំចេញប្រេងរបស់រុស្ស៊ី ទៅកាន់ប្លុក 27 ប្រទេសរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុប។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង