ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថា អាជ្ញាធរនេប៉ាល់ កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានរកឃើញសាកសពទាំងអស់


- លើកលែងតែមនុស្សម្នាក់ក្នុង ចំណោមមនុស្ស 22 នាក់នៅលើយន្តហោះ ដែលបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភ្នំហិម៉ាឡៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ហើយរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតក្រុមមួយ ដើម្បីស៊ើបអង្កេតពីឧបទ្ទវហេតុនេះ។  ប្រភព Reuters
 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង