ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

- រដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចនៃរដ្ឋឈូងសមុទ្រព័ក្ស បាននិយាយថា


អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្តេជ្ញាផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឆៅដល់ប្រទេសចិន និងសហការជាមួយប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលេខ ២ របស់ពិភពលោកមួយនេះលើបញ្ហាជាច្រើន ចាប់ពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុរហូតដល់បញ្ហាទប់ស្កាត់អតិផរណាជាដើម។

# ប្រភព SCMP

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង