ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អ៊ីរ៉ង់បានចាប់ផ្តើមហាមឃាត់ជាផ្លូវការ នូវការធ្វើអធិការកិច្ចជាអន្តរជាតិមួយ លើទីតាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួន


អ៊ីរ៉ង់ ៖ អ៊ីរ៉ង់បានចាប់ផ្តើមហាមឃាត់ជាផ្លូវការ នូវការធ្វើអធិការកិច្ចជាអន្តរជាតិមួយ លើទីតាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួន កាលពី ថ្ងៃអង្គារ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីដាក់សម្ពាធដល់បណ្តាប្រទេសអឺរ៉ុប និងរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden ឱ្យដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច និងស្តារកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ ២០១៥ ឡើងវិញ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង