ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អង្គការសុខភាពពិភពលោក បានឲ្យដឹងថា ការផ្ទុះឡើងនូវជំងឺអុតស្វា


-នៅទ្វីបអាហ្រ្វិក មិនចាំបាច់មានការចាក់វ៉ាក់សាំងទ្រង់ទ្រាយធំនោះទេ ព្រោះប្រជាជនអាចអនុវត្តវិធានការការពារដូចជាធ្វើអនាម័យឲ្យបានល្អ និងត្រូវចេះការពារពេលរួមភេទ ទាំងនេះនឹងជួយទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលមេរោគអុតស្វា។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង