ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រេសិតកំពូលរបស់ប្លុកសហគមន៍អឺរ៉ុប បាននិយាយថារដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុប កាលពីថ្ងៃចន្ច


អឺរ៉ុប ៖ ប្រេសិតកំពូលរបស់ប្លុកសហគមន៍អឺរ៉ុប បាននិយាយថារដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុប កាលពីថ្ងៃចន្ទបាន អនុម័តដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមមន្រ្តីរុស្ស៊ី ជុំវិញការដាក់ពន្ធនាគារអ្នករិះគន់វិមានក្រឹមឡាំង លោក Alexei Navalny និងយោ ធាមីយ៉ាន់ម៉ា ដែលបានដណ្តើមអំណាចក្នុងប្រទេស ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង