ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មេដឹកនាំគណបក្សពលកររបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលី លោក Anthony Albanese បានស្បថចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី 31


- មេដឹកនាំគណបក្សពលកររបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលី លោក Anthony Albanese បានស្បថចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី 31 នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ ដោយបានសន្យាថាលោកនឹងប្តេជ្ញាដោះស្រាយ បញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងតម្លើងប្រាក់ឧបត្ថម្ភ សម្រាប់ថ្លៃជីវភាពរស់នៅ ព្រមទាំងបញ្ហាវិសមភាពជាច្រើន។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង