ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

តម្លៃប្រេងបានកើនឡើងកាលពីថ្ងៃចន្ទ ដោយគេមានសុទិដ្ឋិនិយមថា ចិននឹងមើលឃើញពីការងើបឡើងវិញ


- តម្លៃប្រេងបានកើនឡើងកាលពីថ្ងៃចន្ទ ដោយគេមានសុទិដ្ឋិនិយមថា ចិននឹងមើលឃើញពីការងើបឡើងវិញនូវតម្រូវការប្រេង បន្ទាប់ពីមានសញ្ញាវិជ្ជមានបង្ហាញថាជំងឺរាតត្បាតមេរោគកូវីដ១៩ ក្នុងប្រទេសនេះកំពុងស្រកចុះបណ្តើរៗ នៅក្នុងតំបន់ដែលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុត។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង