ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Magdalena Andersson និយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា


- លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Magdalena Andersson និយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា ប្រទេសស៊ុយអែត នឹងដាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់ ជាផ្លូវការនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខ ប៉ុន្តែដំណើរការចូលជាសមាជិករបស់ខ្លួន និងប្រទេសហ្វាំងឡង់ ត្រូវបានសមាជិកអូតង់ គឺលោកប្រធានាធិបតីទួរគីបដិសេធ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង