ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមហ៊ុនលោកខាងលិចមួយចំនួនបានយល់ព្រម លក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេ ក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី


- ក្រុមហ៊ុនលោកខាងលិចមួយចំនួនបានយល់ព្រម លក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេ ក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី ឬប្រគល់វាទៅឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងស្រុកវិញ ខណៈពួកគេព្យាយាមអនុវត្តតាមការដាក់ទណ្ឌកម្មជុំវិញជម្លោះអ៊ុយក្រែន និងដើម្បីដោះស្រាយជាមួយ នឹងការគំរាមកំហែងពីវិមានក្រឹមឡាំង ដែលថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បរទេសទាំងអស់ អាចនឹងត្រូវបានរឹបអូស។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង