ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋ KCNA បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថា ប្រទេសកូរ៉េ ខាងជើងចល័តយោធារបស់ខ្លួន ដើម្បីចែកចាយថ្នាំព្យាបាលមេរោគ COVID19


- ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋ KCNA បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថា ប្រទេសកូរ៉េ ខាងជើងចល័តយោធារបស់ខ្លួន ដើម្បីចែកចាយថ្នាំព្យាបាលមេរោគ COVID19 និងដាក់ពង្រាយបុគ្គលិកសុខាភិបាលជាង 10,000 នាក់ ដើម្បីជួយតាមដានអ្នកជំងឺ ខណៈខ្លួនកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរលកឆ្លងមេរោគឆ្លងដែលកំពុងតែរីករាលដាល ក្នុងប្រទេសយ៉ាងលឿន។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង