ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អ៊ុយក្រែន បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា កងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានដណ្តើមយកភូមិជាច្រើនមកវិញ ពីកងទ័ពរុស្ស៊ី នៅភាគខាងជើង


- អ៊ុយក្រែន បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា កងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានដណ្តើមយកភូមិជាច្រើនមកវិញ ពីកងទ័ពរុស្ស៊ី នៅភាគខាងជើង និងភាគឦសាន ទីក្រុង Kharkov ដែលនេះជាសញ្ញាបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរ នៃសន្ទុះឈានទៅមុខក្នុងការធ្វើសង្រ្គាមរបស់រុស្ស៊ី លើប្រទេសអ៊ុយក្រែន។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង