ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមអ្នកតវ៉ា និងក្រុមពាណិជ្ជកម្មសំខាន់មួយក្រុម នៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កា បានអំពាវនាវឱ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីគ្រប់គ្រង និងរៀបចំប្រទេស


- ក្រុមអ្នកតវ៉ា និងក្រុមពាណិជ្ជកម្មសំខាន់មួយក្រុម នៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កា បានអំពាវនាវឱ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីគ្រប់គ្រង និងរៀបចំប្រទេស ដែលកំពុងរងគ្រោះ ដោយវិបត្តិយ៉ាងជ្រៅនេះឲ្យបានល្អ ខណៈប្រធានាធិបតីថ្មីរូបនេះ បានស្នើសុំឱ្យរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ បន្ទាប់ពីកើតមានការប៉ះទង្គិចគ្នា ដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ ៨នាក់ និងបានជំរុញឱ្យបងប្រុសរបស់លោកលាលែងពីតំណែង ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង