ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោក Marcelo Pecci ជារដ្ឋអាជ្ញាប៉ារ៉ាហ្គាយ ដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកបង្ក្រាប និងប្រឆាំងនឹងក្រុម mafia


- លោក Marcelo Pecci ជារដ្ឋអាជ្ញាប៉ារ៉ាហ្គាយ ដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកបង្ក្រាប និងប្រឆាំងនឹងក្រុម mafia ឬក្រុមអ្នក លេងក្នុងសង្គម ត្រូវបានសម្លាប់ នៅលើកោះទេសចរណ៍ Baru ក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ី កាលពីថ្ងៃអង្គារ នេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីអាជ្ញាធរប្រទេសទាំងពីរ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង