ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អតីតមន្រ្តីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់ ស.រ.អាមួយរូប បានប្រាប់ CNN ថាអតីតប្រធានាធិបតី ដូណាល់ត្រាំ កាលពីឆ្នាំ ២០១៩ ធ្លាប់បានជូនដំណើរមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង


ស.រ.អា ៖ អតីតមន្រ្តីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់ ស.រ.អាមួយរូប បានប្រាប់ CNN ថាអតីតប្រធានាធិបតី ដូណាល់ត្រាំ កាលពីឆ្នាំ ២០១៩ ធ្លាប់បានជូនដំណើរមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង លោក គីមជុងអ៊ុន ឡើងយន្តហោះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំ កំពូលវៀតណាមរបស់ពួកគេ ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង