ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក លោក Antony Blinken នឹងជួបគ្នាតាមសន្និសីទវីដេអូ នៅថ្ងៃព្រហ ស្បតិ៍នេះ


ស.រ.អា ៖ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក លោក Antony Blinken នឹងជួបគ្នាតាមសន្និសីទវីដេអូ នៅថ្ងៃព្រហ ស្បតិ៍នេះ ជាមួយសមភាគីរបស់លោកមកពីប្រទេសជប៉ុន អូស្រ្តាលី និងឥណ្ឌា នៅក្នុងទម្រង់ក្របខ័ណ្ឌ (Quad) គឺមាន ន័យថាជាក្រុមសមាជិក ៤ប្រទេស ដែលនឹងពិភាក្សាលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង ដើម្បីធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពនូវឥទ្ធិពលអំណាច យោធា និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិន ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង