ព័ត៌មានជាតិ

ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយក្រុងប៉ោយប៉ែត


- តម្លៃធ្វើប័ណ្ណព្រំដែនថ្មី ២០,០០០រៀល

- តម្លៃធ្វើសៀវភៅប័ណ្ណព្រំដែន ២០,០០០រៀល

- តម្លៃបន្តធ្វើប័ណ្ណព្រំដែន ១០,០០០រៀល

សូមបងប្អូនកុំប្រើប្រាស់សេវារត់ការ សូមទៅផ្ទាល់ដែលមានទីតាំង

- ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយក្រុងប៉ោយប៉ែត

- អង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ ៕ https://t.me/TVKlocal/23355

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង