ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រជាជនតិចសាស់រាប់លាននាក់ កំពុងតស៊ូរស់ក្រោមអាកាសធាតុកកត្រជាក់


តិចសាស់ ៖ ប្រជាជនតិចសាស់រាប់លាននាក់ កំពុងតស៊ូរស់ក្រោមអាកាសធាតុកកត្រជាក់ គ្មានម៉ាស៊ីនកម្តៅអស់រយៈ ពេលបីថ្ងៃជាប់ៗគ្នា បង្កឡើងដោយសារអាកាសធាតុធ្លាក់ទឹកកកត្រជាក់ខ្លាំង នារដូវត្រជាក់ និងបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាង ហោចណាស់ ២១ នាក់ ព្រមទាំងបានគំរាមកំហែងដល់ការជាប់គាំងជាច្រើន ក្នុងរដ្ឋដ៏ធំបំផុតទី ២ នេះនិងតំបន់ជុំវិញជា ច្រើនអស់ពេលប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង