ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ព្រះអង្គម្ចាស់ Philip ដែលមាន ព្រះជន្ម៩៩ ព្រះវស្សា និងជាស្វាមីរបស់ម្ចាស់ក្សត្រី Elizabeth ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ


អង់គ្លេស ៖ ព្រះអង្គម្ចាស់ Philip ដែលមានព្រះជន្ម៩៩ ព្រះវស្សា និងជាស្វាមីរបស់ម្ចាស់ក្សត្រី Elizabeth ត្រូវបានគេបញ្ជូន ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ នៅទីក្រុងឡុង បន្ទាប់ពីទ្រង់មានព្រះកាយមិនស្រួលខ្លួន តែមិនពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ទេ ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង