ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

តារាសម្ដែងជើងចាស់ហុងកុង លោក Kenneth Tsang Kong បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធ


- តារាសម្ដែងជើងចាស់ហុងកុង លោក Kenneth Tsang Kong បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធ នៅក្នុងបន្ទប់សណ្ឋាគារ Tsim Sha Tsui ជាកន្លែងដែលគេឲ្យលោកធ្វើចាត្តាឡីស័ក បន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើដំណើរត្រឡប់ពីប្រទេសសិង្ហបុរីមកវិញ។

# ប្រភព SCMP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង