ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនីហ្សេម្នាក់បានប្រាប់ CNN ថាយ៉ាងហោចណាស់មានសិស្សចំនួន ២៧ នាក់


នីហ្សេ ៖ មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនីហ្សេម្នាក់បានប្រាប់ CNN ថាយ៉ាងហោចណាស់មានសិស្សចំនួន ២៧ នាក់ ត្រូវបានគេចាប់ ពង្រត់កាលពីថ្ងៃពុធ នៅពេលដែលក្រុមប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមបានវាយឆ្មក់ចូលសាលារដ្ឋមួយ នៅប្រទេសនីហ្សេនាភាគ ពាយព្យ ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង