ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ បានប្រកាសផ្តល់អាវុធធុនធ្ងន់ ជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួន ដល់អ៊ុយក្រែន


- ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ បានប្រកាសផ្តល់អាវុធធុនធ្ងន់ជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួន ដល់អ៊ុយក្រែន ដើម្បីជួយប្រទេសនេះទប់ទល់នឹងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ី បន្ទាប់ពីបានរងសម្ពាធអស់ពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ទាំងក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេសជុំវិញការភ័ន្តច្រឡំ លើជំហរផ្តល់អាវុធរបស់ខ្លួន។

# ប្រភព Aljazeera

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង