ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ព្យុះកំបុតត្បូងដ៏ប្រល័យមួយ នៅអាមេរិកខាងត្បូងនិងជាអាកាសធាតុកកត្រជាក់បំផុត


ស.រ.អា ៖ ព្យុះកំបុតត្បូងដ៏ប្រល័យមួយ នៅអាមេរិកខាងត្បូងនិងជាអាកាសធាតុកកត្រជាក់បំផុត ក្រោមដកសូន្យអង្សា ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ នៅភាគខាងត្បូងរដ្ឋតិចសាស់ ដែលបានផ្តាច់ជីវិតមនុស្សអស់ ៧នាក់ និងបានកាត់ផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនី ក្នុងរដ្ឋនេះ និងបានធ្វើឲ្យគេផ្អាកកម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ព្រមទាំងបានគំរាម ដល់ការរក្សាទុកវ៉ាក់សាំងផងដែរដោយសារគ្មានថាមពលអគ្គិសនីគ្រប់គ្រាន់ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង