ព័ត៌មានកីឡា

កីឡាករ២៦នាក់ មក១០ក្រុមទាំង លីគកំពូល និងលីគទីពីរ


កីឡាករ២៦នាក់ មក១០ក្រុមទាំងលីគកំពូល និងលីគទីពីរ ត្រូវបានជ្រើសរើសចូលក្នុងបញ្ជីឈ្មោះ កីឡាករជម្រើសជាតិកម្ពុជា សម្រាប់វិញ្ញសាប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់បុរសអាយុក្រោម ២៣ឆ្នាំ នៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាសុីហ្គេមលើកទី៣១ នៅប្រទេសវៀតណាម។

 

ព័ត៌មានកីឡា

អត្ថបទទាក់ទង

អត្ថបទថ្មី