ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការ សហប្រជាជាតិបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា


- ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការ សហប្រជាជាតិបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ថាចំនួនប្រជាជនអ៊ុយក្រែន ដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេស ចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ី តាំងពី២ ខែមុនបានកើនដល់ ៥,២ លាននាក់។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង