ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានាធិបតីបារាំង លោក Emmanuel Macron បានឈ្នះការបោះឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីក្នុងអាណត្តិទី២


- ប្រធានាធិបតីបារាំង លោក Emmanuel Macron បានឈ្នះការបោះឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីក្នុងអាណត្តិទី២ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ដោយបានផ្តួលគូប្រជែងរបស់លោក គឺលោកស្រី Marine Le Pen និងបានធ្វើឲ្យទ្វីបអឺរ៉ុបមានភាពធូរស្បើយក្នុងចិត្ត ដែលក្រុមបក្សស្តាំនិយមមិនអាចឡើងក្តាប់អំណាចបាន។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង