ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

នាយករដ្ឋមន្រ្តីម៉ាឡេស៊ី លោក Muhyiddin Yassin នឹងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩


ម៉ាឡេស៊ី ៖ នាយករដ្ឋមន្រ្តីម៉ាឡេស៊ី លោក Muhyiddin Yassin នឹងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ រួមជាមួយនឹងក្រុមមនុស្សជួរមុខគេ នៅថ្ងៃទី ២៦ ខែកុម្ភៈដែលជាថ្ងៃដំបូងនៃការអនុវត្តកម្មវិធីចាក់ថ្នាំបង្ការជាតិទូទាំងប្រទេស ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង