ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមហ៊ុនអវកាស SpaceX បានបាញ់ បង្ហោះផ្កាយរណប Starlink ពីរដ្ឋផ្លរីដាទៅកាន់គន្លងផែនដី


- ក្រុមហ៊ុនអវកាស SpaceX បានបាញ់ បង្ហោះផ្កាយរណប Starlink ពីរដ្ឋផ្លរីដាទៅកាន់គន្លងផែនដី កាលពីរសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍។

# ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង