ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មនុស្ស 4 លាននាក់បន្ថែមទៀត អាចនឹងចេញទៅក្រៅទីក្រុងសៀងហៃ ប្រទេសចិន


- មនុស្ស 4 លាននាក់បន្ថែមទៀត អាចនឹងចេញទៅក្រៅទីក្រុងសៀងហៃ ប្រទេសចិន បើប្រៀបធៀបនឹងសប្តាហ៍មុន នៅពេលដែលវិធានការបិទខ្ទប់ទីក្រុង ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបន្ធូរបន្ថយជាលើកដំបូង ចាប់តាំងពីចុងខែមីនាមក។

# ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង