ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រគល់ភារកិច្ចត្រួតពិនិត្យ វិញ្ញាបនបត្រចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩


សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រគល់ភារកិច្ចត្រួតពិនិត្យវិញ្ញាបនបត្រចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ របស់អ្នកដំណើរមកពីបរទេស ជូនដល់មន្ត្រីនគរបាលមន្ត្រីនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍ ប្រចាំការនៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិផ្លូវគោក ច្រកទ្វារអន្តរជាតិផ្លូវទឹក និងផ្លូវអាកាស ព្រមទាំងច្រកទ្វារទ្វេភាគី និងច្រកទ្វារតំបន់

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង