ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ការស្ទង់មតិបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារ បានបង្ហាញថាលោកប្រធានាធិបតីបារាំង Emmanuel Macron បាននាំមុខគេក៏ពិតមែន


- ការស្ទង់មតិបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារ បានបង្ហាញថាលោកប្រធានាធិបតីបារាំង Emmanuel Macron បាននាំមុខគេក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែ ការឈ្នះរបស់លោក Macron នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតី នៅថ្ងៃអាទិត្យមិនប្រាកដទេ ខណៈសំឡេងគាំទ្រប្រកៀកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនឹងគូប្រជែងស្តាំនិយមរបស់លោក គឺលោកស្រី Marine Le Pen ហើយលោកស្រីថាលោកប្រធានាធិបតីមានការភ័យខ្លាចចាញ់យ៉ាងខ្លាំង។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង