ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រុស្ស៊ីនិយាយថា ខ្លួនបានចាប់ផ្តើមភ្លើងសង្គ្រាមជាថ្មី ជាមួយអ៊ុយក្រែន


- រុស្ស៊ីនិយាយថា ខ្លួនបានចាប់ផ្តើមភ្លើងសង្គ្រាមជាថ្មី ជាមួយអ៊ុយក្រែន ខណៈការប្រយុទ្ធគ្នាបានផ្ទុះឡើង នៅក្នុងតំបន់ Donbas ហើយក្រុមមន្ត្រីបានជំរុញឱ្យជនស៊ីវិលភៀសខ្លួនជាបន្ទាន់។

# ប្រភព Aljazeera

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង